Hökumət Ödəniş Portalı 2.0 (Android) Download

Login | Login via Login via Facebook | Register
Add my favorites
  • Added: 04/30/2015
  • Downloads:20
  • Price: FREE
  • Size: 1008 KB
  • Developer: Government Payment Portal

  •  


Download Hökumət Ödəniş Portalı 2.0:

Download mirror 1

We will send you an email, so you must have to log in

Description

Hökumət Ödəniş Portalı (www.gpp.az) - ölkə iqtisadiyyatında nağdsız hesablaşmaların həcminin artırılması və “elektron hökumət” quruculuğunun inkişaf etdirilməsi məqsədilə vergi, gömrük, kommunal xidmət haqqları və digər büdcə ödənişlərinin yalnız bank və ya ödəniş kartları vasitəsilə həyata keçirilməsi, həmçinin dövlət orqanları tərəfindən göstərilən xidmətlərə görə rüsumların real vaxt rejimində elektron formada ödənilməsinin təmin edilməsi üçün Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı tərəfindən yaradılmışdır.

Do you like AppAz.co? Share it with your friends!