S-Party - Sapporo 1.1 (Android) Download

Login | Login via Login via Facebook | Register
Add my favorites
  • Added: 04/28/2015
  • Downloads:26
  • Price: FREE
  • Size: 17.31 MB
  • Developer: Perfect Mobile

  •  


Download S-Party - Sapporo 1.1:

Download mirror 1

We will send you an email, so you must have to log in

Description

Ứng dụng S-party do Sapporo phát triển nhằm cung cấp các thông tin về chương trình S-party do Sapporo tổ chức từ 30/4/2015- 30/5/2015 tại các beerclub trong thành phố Hồ Chì Minh, VũngTàu, Cần Thơ.

Ngoài ra, ứng dụng S-Party còn cho phép người dùng tham gia các trò chơi hấp dẫn như scan logo Sapporo, chơi beerpong và nhận quà hấp dẫn như vé xem phim CGV, vé dự ngày hội Escape và sản phẩm bia Sappporo SilverCan.

Do you like AppAz.co? Share it with your friends!