Truyện Tiên Nghịch - Tiên Hiệp 1.0 (Android) Download

Login | Login via Login via Facebook | Register
Add my favorites
  • Added: 04/24/2015
  • Downloads:22
  • Price: FREE
  • Size: 13.91 MB
  • Developer: CTC Studio

  •  


Download Truyện Tiên Nghịch - Tiên Hiệp 1.0:

Download mirror 1

We will send you an email, so you must have to log in

Description

Vương Lâm một thiếu niên bình thường, tình cờ có được 1 cái danh nghạch trắc thí vào 1 môn phái tu tiên xuống dốc của Triệu quốc, vì thiếu linh căn, vì một hiểu nhầm tai hại, vì một khối thiết tinh và nhờ có được một "thần bí hạt châu".
Hắn đã bước lên con đường tu tiên và trên con đường tu tiên hắn sẽ đối mặt với chuyện gì ?
Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên?
Tu tiên là vô tình hay hữu tình?
Hãy dõi theo bước chân của Vương Lâm để biết

Thông Tin App.
Truyện đầy đủ chương,
Đọc offline,
Đơn giản dễ sử dụng

Do you like AppAz.co? Share it with your friends!